Project Name Xmuta Metatranscriptome 
Domain (1) bacteria
Investigators (1)
Institution University of New Hampshire
Project Code CAM_P_0001214
Project Type metatranscriptome


N/A


No assemblies.


Sample Name PI Desc Cart
Xm_FL NA
Xm_LC NA
Xm_LSI NA